• ซื้อไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าว,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวราคา,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวแบรนด์,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวผู้ผลิต,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวสภาวะตลาด,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวบริษัท
 • ซื้อไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าว,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวราคา,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวแบรนด์,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวผู้ผลิต,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวสภาวะตลาด,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวบริษัท
 • ซื้อไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าว,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวราคา,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวแบรนด์,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวผู้ผลิต,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวสภาวะตลาด,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวบริษัท
 • ซื้อไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าว,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวราคา,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวแบรนด์,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวผู้ผลิต,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวสภาวะตลาด,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวบริษัท
 • ซื้อไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าว,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวราคา,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวแบรนด์,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวผู้ผลิต,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวสภาวะตลาด,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวบริษัท
 • ซื้อไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าว,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวราคา,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวแบรนด์,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวผู้ผลิต,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวสภาวะตลาด,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวบริษัท
 • ซื้อไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าว,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวราคา,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวแบรนด์,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวผู้ผลิต,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวสภาวะตลาด,ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าวบริษัท
 • video
ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าว
 • Jialong
 • จีน
 • 30 วันทำการ
 • 100 ชุดต่อเดือน

ไฟเบอร์ บรรจุจำนวนมาก 500 กก. 1000 กก. เครื่องบรรจุ กระเป๋าใบใหญ่ ตันบรรจุภัณฑ์ถุงใหญ่บรรจุถุงจัมโบ้ 2 ตันเครื่องบรรจุข้าว
- รุ่นสินค้า: ดีซีเอส-1000C
- ช่วงการบรรจุ: 500-1,000กก
- ความเร็วในการบรรจุ : 30-50 ถุง/ชม
- การใช้งาน: ข้าว เมล็ดพืช ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ข้าวสาลี อาหารสัตว์ ข้าวฟ่าง ข้าวโพด เมล็ดถั่วฝักยาว กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เกลือ ชา แป้ง ปุ๋ย ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด ข้าวไรย์ ทานตะวัน เรพซีด เมล็ดลินสีด ข้าวฟ่าง ฯลฯ

ดีซีเอส-1000ซี  เครื่องบรรจุถุงใหญ่ 500-1,000 กก


รายละเอียดสินค้า

ฟังก์ชั่นและฟีเจอร์

﹥ ใช้ปริมาณชัตเตอร์ ความเร็วการบรรจุสูง เพิ่มผลผลิตอย่างมาก

﹥ ปิดถุงอัตโนมัติ ลดความเข้มของแรงงาน

﹥ ตัวควบคุมการชั่งน้ำหนักเทคโนโลยีที่นำเข้า, โหลดเซลล์, ส่วนประกอบตัวกระตุ้นแบบนิวแมติก

﹥ ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ เครื่องปรับอากาศ ที่มีความแม่นยำสูงเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานมีเสถียรภาพและเชื่อถือได้

﹥ ชิ้นส่วนสัมผัสทำจากสแตนเลสนำเข้ามีอายุการใช้งานยาวนาน

﹥ สามารถใช้พอร์ตอนุกรม RS232/485 ที่สงวนไว้กับระบบการจัดการข้อมูลภายนอกได้

﹥ การสื่อสาร

﹥ สายพานลำเลียงเสริม

ชุดเต็มประกอบด้วย:

คำอธิบาย

จำนวน

เครื่องให้ถุงอัตโนมัติ

1 ชุด

เครื่องชั่งน้ำหนักความเร็วสูง

1 ชุด

เครื่องบรรจุ

1 ชุด

สายพานลำเลียงด้วยเครื่องเย็บ

(1 ชุด)

เครื่องพับ

1 ยูนิต

เครื่องเย็บ

1 ยูนิต


การกำหนดค่าหลัก:

รายละเอียดสินค้า

การกำหนดค่า

หน้าจอสัมผัส (ตัวควบคุมการชั่งน้ำหนัก)

สวิตเซอร์แลนด์  /   เมทเลอร์ โทเลโด

โหลดเซลล์

สหรัฐอเมริกา/เซลตรอน

สวิตช์ไฟ

ญี่ปุ่น/ออมรอน

ลิมิตสวิตช์

ญี่ปุ่น/ออมรอนเจิ้งไถ

เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก

ฝรั่งเศส/   ชไนเดอร์

ปุ่ม,ลูกบิด

ฝรั่งเศส/   ชไนเดอร์

รีเลย์ระดับกลาง

ญี่ปุ่น/ออมรอน

กระบอก

ไต้หวัน/แอร์แทค

กระบอกไฟฟ้า

ญี่ปุ่น/บตท,ที่นั่น

โซลินอยด์วาล์ว

ไต้หวัน/อาร์กติก

เซอร์โวมอเตอร์

ญี่ปุ่น/ พานาโซนิค

เครื่องยนต์

จีน/เกาฉี

ปั๊มสุญญากาศ

เยอรมนี/เลย์โบลด์

เครื่องเย็บ

จีน/ป้าฟาง


พารามิเตอร์ทางเทคนิค:

ความเร็วในการบรรจุ

30-50 ถุง/ชม

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์

500-1,000กก

ยอมรับได้

โอบีเอ็ม/โอดีเอ็ม/โออีเอ็ม

วัสดุที่ใช้บังคับ

วัสดุที่เป็นเม็ด เช่น ข้าว

ความกดอากาศ

0.4-0.6MPa 15มลูกบาศก์/ชม

พลัง

380/220V 6KW

การรับประกัน

1 ปี

LWH

3800 มม.(ส)


ภาพสินค้า: 

big bag filling machine

500kg rice packing machine


1000kg rice packing machine


big bag filling machine


500kg rice packing machine


1000kg rice packing machine


big bag filling machineอ้างอิงโครงการ:

500kg rice packing machine

1000kg rice packing machine

big bag filling machine

500kg rice packing machine

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

close left right