• ซื้อ5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืช,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชราคา,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชแบรนด์,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชผู้ผลิต,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชสภาวะตลาด,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชบริษัท
  • ซื้อ5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืช,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชราคา,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชแบรนด์,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชผู้ผลิต,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชสภาวะตลาด,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชบริษัท
  • ซื้อ5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืช,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชราคา,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชแบรนด์,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชผู้ผลิต,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชสภาวะตลาด,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชบริษัท
  • ซื้อ5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืช,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชราคา,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชแบรนด์,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชผู้ผลิต,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชสภาวะตลาด,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชบริษัท
  • ซื้อ5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืช,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชราคา,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชแบรนด์,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชผู้ผลิต,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชสภาวะตลาด,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชบริษัท
  • ซื้อ5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืช,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชราคา,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชแบรนด์,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชผู้ผลิต,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชสภาวะตลาด,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชบริษัท
  • ซื้อ5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืช,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชราคา,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชแบรนด์,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชผู้ผลิต,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชสภาวะตลาด,5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืชบริษัท
  • video
5 กก. - 25 กก. พีพี จักสานถุงข้าวบรรจุสายโรงงานเครื่องบรรจุเมล็ดพืช
  • 30 วันทำการ
  • 100 ชุดต่อเดือน

เครื่องบรรจุข้าวถุงผ้า พีพี 5-25 กก. และสายโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์
- รุ่นสินค้า: ซีดีบี-900-Q8
- ช่วงการบรรจุ: 5-25กก
- ความเร็วในการบรรจุ : 550-900 ถุง/ชม
- การใช้งาน: ข้าว เมล็ดพืช ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ข้าวสาลี อาหารสัตว์ ข้าวฟ่าง ข้าวโพด เมล็ดถั่วฝักยาว กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เกลือ ชา แป้ง ปุ๋ย ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด ข้าวไรย์ ทานตะวัน เรพซีด เมล็ดลินสีด ข้าวฟ่าง ฯลฯ

ซีดีบี-900-Q8 สายการบรรจุข้าวถุงผ้า พีพี 5-25 กก


รายละเอียดสินค้า

ซีดีบี-900-Q8 เป็นเครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติความเร็วสูง เครื่องชั่งน้ำหนักและบรรจุอัตโนมัติ เครื่องบรรจุเม็ดอัตโนมัติสำหรับหมอนแบบเปิดขนาด 10-25 กก. และ/หรือถุงแบบมีเป้าเสื้อสำหรับ พีพี ทอและถุงกระดาษ

โซลูชันสายการบรรจุข้าวแบบครบชุดประกอบด้วยเครื่องบรรจุชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ การบรรจุถุง การเย็บ สายพานลำเลียง เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องชั่งน้ำหนัก หุ่นยนต์วางบนพาเลท ฯลฯ


มีความโดดเด่นด้วยความเร็วและความน่าเชื่อถือที่โดดเด่น ตลอดจนความยืดหยุ่นสูงในการทำงานกับถุงทุกประเภทและวัสดุทุกประเภท เนื่องจากมีความสมบูรณ์ทางเทคนิคและมีโมดูลที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหลายโมดูล ระบบบรรจุถุงจึงได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดในโลก เครื่องบรรจุถุงจึงได้รับการติดตั้งในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมายสำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เช่น เม็ดพลาสติก อาหารสัตว์ ข้าวโพด เมล็ดพืช ถั่ว ถั่วเลนทิล น้ำตาล ข้าว และอื่นๆ 


ชุดเต็มประกอบด้วย:

คำอธิบาย

จำนวน

เครื่องให้ถุงอัตโนมัติ

1 ชุด

เครื่องชั่งน้ำหนักความเร็วสูง

1 ชุด

เครื่องบรรจุ

1 ชุด

สายพานลำเลียงด้วยเครื่องเย็บ

(1 ชุด)

เครื่องพับ

1 ยูนิต

เครื่องเย็บ

1 ยูนิต


การกำหนดค่าหลัก:

รายละเอียดสินค้า

การกำหนดค่า

หน้าจอสัมผัส (ตัวควบคุมการชั่งน้ำหนัก)

สวิตเซอร์แลนด์  /   เมทเลอร์ โทเลโด

โหลดเซลล์

สหรัฐอเมริกา/เซลตรอน

สวิตช์ไฟ

ญี่ปุ่น/ออมรอน

ลิมิตสวิตช์

ญี่ปุ่น/ออมรอนเจิ้งไถ

เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก

ฝรั่งเศส/   ชไนเดอร์

ปุ่ม,ลูกบิด

ฝรั่งเศส/   ชไนเดอร์

รีเลย์ระดับกลาง

ญี่ปุ่น/ออมรอน

กระบอก

ไต้หวัน/แอร์แทค

กระบอกไฟฟ้า

ญี่ปุ่น/บตท,ที่นั่น

โซลินอยด์วาล์ว

ไต้หวัน/อาร์กติก

เซอร์โวมอเตอร์

ญี่ปุ่น/ พานาโซนิค

เครื่องยนต์

จีน/เกาฉี

ปั๊มสุญญากาศ

เยอรมนี/เลย์โบลด์

เครื่องเย็บ

จีน/ป้าฟาง


พารามิเตอร์ทางเทคนิค:

ความเร็วในการบรรจุ

550-800 ถุง/ชม

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์

5-25กก

ช่วงกระเป๋า

ลิตร:500-800 วัตต์:210-380

วัสดุที่ใช้บังคับ

วัสดุที่เป็นเม็ด เช่น ข้าว

ความกดอากาศ

0.4-0.6MPa 15มลูกบาศก์/ชม

พลัง

380/220V 6KW

ที่เก็บกระเป๋า

100-300

LWH

3520X3257X3250มม


 ฟังก์ชั่นและคุณสมบัติ:

1.         ระบบการให้ถุงแบบสถานีทำงานคู่ สามารถจัดเก็บได้ 100-300 ถุง โซลูชั่นสายการบรรจุข้าว

   มีเครื่องตรวจจับสัญญาณแจ้งเตือนหากถุงใดถุงหนึ่งของสถานีงานเสร็จสิ้น

2.         มีอุปกรณ์ตรวจจับความดันอากาศในกระบวนการหยิบถุง

   เปิดถุง หนีบถุง และเติมถุง ถุงที่ไม่ผ่านการรับรองจะถูกไล่ออกโดยอัตโนมัติโดยไม่หยุดการทำงาน

3.         เครื่องชั่งน้ำหนักความเร็วสูง

4.         การเคลื่อนตัวและประตูระบายของถุงหนีบใช้สองตัวแยกกัน

 ระบบที่ทำให้การหนีบถุงมีเสถียรภาพมากขึ้น  

5.         การใช้กระบอกนิ้วใหญ่ช่วยให้ปากถุงเรียบได้

6.         มันใช้สายพานลำเลียงแผ่นโซ่พลาสติก เกียร์ตาข่ายเกียร์ ซึ่งไม่ใช่ ง่ายต่อการลื่นและเบี่ยง; สายพานลำเลียงและกลไกถุงนำด้านบนใช้การเชื่อมโยงทางกลเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการลำเลียงตรงกัน

7.         การขับขี่หลักทั้งหมดใช้เซอร์โวมอเตอร์ มันง่ายมากที่จะปรับเปลี่ยนให้แตกต่าง ข้อกำหนดการบรรจุไม่จำเป็นต้องปรับด้วยตนเอง

8.         ส่วนสัมผัสทำจากสแตนเลส

9.         แนวคิดที่เชื่อถือได้และผ่านการพิสูจน์แล้ว การออกแบบที่แข็งแรงและกะทัดรัด

10.     มีความยืดหยุ่นสูง

11.     กระเป๋าแมกกาซีน กระเป๋าแยก กระเป๋าเปิด กระเป๋าวางถุง บรรจุถุงปิด กระเป๋าขนส่ง

12.     อุปกรณ์บรรจุถุงที่มีเอกลักษณ์ ล้ำหน้า รวดเร็ว และอเนกประสงค์ 

13.      วัสดุที่เป็นเม็ดลงในถุงแบบเปิดไม่มีคุณสมบัติเทียบเท่าในท้องตลาด หลักการทำงานของเครื่องบรรจุถุงนี้ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องบรรจุถุงที่เร็วที่สุดในโลก สามารถรองรับผลิตภัณฑ์และกระเป๋าได้หลากหลายเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด

14.     ใช้เวลาในการจัดการถุงน้อยที่สุดเพื่อให้ทำงานด้วยความเร็วสูงได้

15.     ควบคุมกระเป๋าได้อย่างสมบูรณ์ตลอดทั้งรอบการทำงาน

16.     ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (บมจ) พร้อมอินเทอร์เฟซผู้ปฏิบัติงานที่ใช้งานง่ายและไวต่อการสัมผัส เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ง่ายดายและการอ่านรหัสข้อผิดพลาด

17.     ซองบรรจุถุงแบบหลายกองเพื่อการทำงานอัตโนมัติที่ยอดเยี่ยม ตัวเลือกการโหลดซ้ำที่รวดเร็วและง่ายดาย

18.     การเปลี่ยนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือสำหรับถุงหลายขนาด

19.     ระบบปิดถุงและระบบชั่งน้ำหนัก

เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติ, เครื่องบรรจุข้าวสาร, เครื่องบรรจุอัตโนมัติเต็มรูปแบบ


ภาพสินค้า: 

bagging and palletizing solutions


5kg rice packing machine


25kg rice packing machine


bagging and palletizing solutions5kg rice packing machine


25kg rice packing machine


bagging and palletizing solutions


5kg rice packing machine


25kg rice packing machine

อ้างอิงโครงการ:

bagging and palletizing solutions

5kg rice packing machine

25kg rice packing machine

bagging and palletizing solutions


รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

close left right