• ซื้อเครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าว,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวราคา,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวแบรนด์,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวผู้ผลิต,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวสภาวะตลาด,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวบริษัท
 • ซื้อเครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าว,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวราคา,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวแบรนด์,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวผู้ผลิต,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวสภาวะตลาด,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวบริษัท
 • ซื้อเครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าว,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวราคา,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวแบรนด์,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวผู้ผลิต,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวสภาวะตลาด,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวบริษัท
 • ซื้อเครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าว,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวราคา,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวแบรนด์,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวผู้ผลิต,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวสภาวะตลาด,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวบริษัท
 • ซื้อเครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าว,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวราคา,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวแบรนด์,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวผู้ผลิต,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวสภาวะตลาด,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวบริษัท
 • ซื้อเครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าว,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวราคา,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวแบรนด์,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวผู้ผลิต,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวสภาวะตลาด,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวบริษัท
 • ซื้อเครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าว,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวราคา,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวแบรนด์,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวผู้ผลิต,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวสภาวะตลาด,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวบริษัท
 • ซื้อเครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าว,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวราคา,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวแบรนด์,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวผู้ผลิต,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวสภาวะตลาด,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวบริษัท
 • ซื้อเครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าว,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวราคา,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวแบรนด์,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวผู้ผลิต,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวสภาวะตลาด,เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าวบริษัท
 • video
เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าว
 • Jialong
 • จีน
 • 15 วันทำการ
 • 100 ชุดต่อเดือน

เครื่องบรรจุเม็ดขนาด 50 กก. อุปกรณ์บรรจุข้าว
- รุ่นสินค้า: ดีซีเอส-50-A3
- ช่วงการบรรจุ: 5-50กก
- ความเร็วในการบรรจุ : 300-400 ถุง/ชม
- การใช้งาน: ข้าว เมล็ดพืช ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ข้าวสาลี อาหารสัตว์ ข้าวฟ่าง ข้าวโพด เมล็ดถั่วฝักยาว กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เกลือ ชา แป้ง ปุ๋ย ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด ข้าวไรย์ ทานตะวัน เรพซีด เมล็ดลินสีด ข้าวฟ่าง ฯลฯ

ดีซีเอส-50-A3 

เครื่องชั่งบรรจุเชิงปริมาณ 

การใช้งาน:

เครื่องบรรจุถุงข้าวนี้เหมาะสำหรับการชั่งน้ำหนัก บรรจุภัณฑ์ การเย็บ และการลำเลียงวัสดุอนุภาค (ข้าว ถั่ว เมล็ดพืช น้ำตาล ถั่ว ฯลฯ) 


พารามิเตอร์ทางเทคนิค:

แบบอย่าง

ดีซีเอส-50-A3

ขอบเขตการชั่งน้ำหนัก (กก.)

5~50กก.:300-400

 (ขึ้นอยู่กับข้าว)

ความเร็วในการทำงาน (ถุง/ชม.)

ช่วงมาตราส่วน (ก.)

10

เกรดความแม่นยำ

เอ็กซ์(0.2)

กำลังไฟฟ้า, การใช้พลังงาน

4N-เครื่องปรับอากาศ 380V 50Hz (สามารถปรับแต่งได้) 1KW

อากาศค่าใช้จ่ายทางอากาศ

0.4~0.6MPa 1ม3/ชม

ความสูงภายนอก (มม.)

2600


ฟังก์ชั่นและคุณสมบัติ:

1.      การชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ, การเย็บอัตโนมัติ, การตัดด้ายอัตโนมัติ

2.     เครื่องบรรจุถุง หน้า ติดตั้งง่าย

3.      ปรับความยาวด้ายได้ ปรับได้ ความสูงของหัวจักรเย็บผ้า

4.      ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับวัตถุดิบได้แก่ ทำจากสแตนเลสและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

 5.      กระบอกสูบสามขั้นตอน: กระบอกสูบเดี่ยวหนึ่งกระบอกสามารถเคลื่อนที่ได้สี่สถานี โครงสร้างกะทัดรัด การตอบสนองที่รวดเร็ว และอัตราความล้มเหลวต่ำ

 6.      ใช้ตัวควบคุมการชั่งน้ำหนักจากผู้ผลิตมืออาชีพ ไม่ใช่แบบทำเอง การแก้ไขข้อผิดพลาดอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูง สัญญาณเตือนอัตโนมัติสำหรับค่าเผื่อที่เกินและต่ำกว่า การวินิจฉัยข้อบกพร่องอัตโนมัติ

7.      ฟังก์ชั่นการกู้คืนคีย์เดียว กดปุ่มรีเซ็ตกลับไปยังพารามิเตอร์เริ่มต้น

 8.      ฟังก์ชั่น สุด ๆ กรอง ของการป้องกันการสั่นสะเทือน ป้องกันการรบกวน ทำให้กระบวนการชั่งน้ำหนักเครื่องบรรจุถุงข้าวมีความเสถียรและแม่นยำ

9.      สำรองอินเทอร์เฟซ RS232/485 เครื่องบรรจุถุงเชิงปริมาณ เครื่องบรรจุถุง เครื่องบรรจุข้าว

รูปภาพ: 

rice packer

แผนภาพ:

grain packing machine

rice baging machine


rice packer

grain packing machine


rice baging machine

rice packer

grain packing machineภาพรวมการผลิต
ภาพรวมการผลิต
ข้อดีของคุณคืออะไร?
ระยะเวลาในการจัดส่งของคุณนานเท่าไร?
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

close left right